Fiskalna usluga pisaea

Želite li voditi posao? Da li odluèite da uèite i trebate nove alate? Zapamtite, ako ne želite imati problema u naslovu trezora, obratite pažnju na posljednje ureðaje koje kupite. Morate znati da prilikom kupovine fiskalnih štampaèa, oni moraju zadovoljiti zahtjeve, bez njih možete biti ozbiljni problemi.

https://ecuproduct.com/ba/goji-cream-najbolji-proizvod-za-negu-koze-sa-bore/

Mnogi inovativni preduzetnici istražuju gde bolje kupiti fiskalni štampaè. Da li je zaista dobro uštedjeti mnogo novca i kupiti ga online ili u stacionarnoj radnji. Dobro je znati da ako želimo uštedjeti mnogo novca, možemo se izložiti kasnijim teèajevima i problemima ako naš pisaè ne udovoljava zahtjevima. Zapamtite da prilikom traženja fiskalnog štampaèa možete pronaæi mnoge kompanije, ali potvrdite da æe ponuðeni štampaèi ispuniti vaše zahtjeve. Ne zaboravite kupiti kraków fiskalne štampaèe od ovlaštenih distributera. Tako da je moguæe da prodajno mesto istovremeno pruži usluge održavanja u sluèaju kvara ureðaja.

Da bi se legalno gledalo na fiskalnom štampaèu, moraju se ispuniti drugi uslovi:

Želim biti ukrašen u:- fiskalni modul i fiskalna memorija ugraðena u blagajnu, ne možete vidjeti tada živjeti u centralnom dijelu sustava,- štampaè raèuna,- dva prikaza koji osiguravaju konstantno oèitavanje.

Mora biti u stanju da uskladišti fiskalnu memoriju, koja se trajno daje u posudu. Ona mora biti integrirana u izgraðeni centar sa trajnom supstancom. Fond mora u svijest zabilježiti najmanje 1830 fiskalnih izvještaja dnevno, 200 hitnih nula memorije, 30 moguænosti promjene iznosa poreza. Signalizacija završetka snimanja je neophodan faktor. Mora biti u stanju da pruži sigurnost koja æe sprijeèiti brisanje unosa napravljenih u memoriji. Svaka fiskalna kasa mora biti osigurana peèatom, tako da je jeftino ako se prekrši. Mrežna baterija, mrežna baterija, baterija ili punjive baterije moraju omoguæiti štampanje najmanje 200 raèuna za dva dana bez potrebe za napajanjem. Njen oblik treba izabrati tako da ne može izvršiti neispravne kupovine i iznose poreza.