Aktivnosti penzionera i doprinos za zdravstvo

U savremenoj realnosti, sve više žena se usvaja za samostalno poslovanje. Onda je učinjen veliki stepen nezaposlenosti, koji upućuje na poslednje, da obično ne možete naći zadovoljavajući posao. Ljudi sa višim