Programi za ugostiteljske kompanije

Program enova kreiran je posebno za kompanije koje obavljaju bilo kakve trgovinske, uslužne i proizvodne djelatnosti. Organizam će se vjerojatno koristiti vrlo učinkovito, što ima veliku korist za ovaj žanr programa.

Liste

Fiskalna usluga pisaea

Želite li voditi posao? Da li odluèite da uèite i trebate nove alate? Zapamtite, ako ne želite imati problema u naslovu trezora, obratite pažnju na posljednje ureðaje koje kupite. Morate znati

Kofer na toekovima promocije

Posebno u toku delegacije, razmatraju se situacije kao što su kofer na toèkovima. Ne morate joj pomoæi, tako da imate mnogo manje snage da je premestite sa jedne lokacije na drugu.